Objednání a dodací podmínky

Objednávku lze uskutečnit na základě:

  • katalogu
  • vlastního námětu
  • předlohy
  • dohody

Povrchová úprava a montáž podle dohody.

Uzavření objednávky se provádí podpisem smlouvy o provedení zakázky, kde je jako příloha přiložen list zakázky.

Zhotovovení výrobků je zakázkového charakteru proto výrobce požadujeme složení zálohy před započetím výroby.